Voor een doelmatige tijdsbesteding

"We hebben minder tijd, zeggen veel mensen. Toch hebben we allemaal 24 uur per dag tot onze beschikking. Er is niets mis met de tijd, er is iets mis met ons gedrag"

Het organiseren van informatie en het organiseren van tijd hebben veel met elkaar te maken. Niet zelden worstelt iemand tegelijk met ongeordende informatie(stromen) en inefficiŽnt gebruik van tijd.

De professional organizer brengt samen met de klant structuur aan in de werkzaamheden die op hem afkomen, helpt met het plannen van de agenda en met het indelen van tijd. Daarbij is de persoonlijke gedragsstijl een belangrijke factor.

Hoe wordt u de baas over uw tijdsindeling? Welke keuzes maakt u en hoe kunt u anderen op een goede manier beÔnvloeden? Ook het samenwerken in teamverband of in projecten verloopt beter als iedereen zijn/haar tijd goed kan organiseren.

Belangrijke aandachtsgebieden voor de professional organizer zijn:
 - 

de structurering van dag- en weektaken;

 - 

het krijgen en behouden van overzicht over de diverse taken;

 - 

het beheer van tijd en agenda, zodat projecten tijdig worden afgerond.

 

Na afloop van een coachingsproject vindt altijd nazorg plaats. Meer daarover vindt u onder serviceverlening.