Levert maatwerk

Serviceverlening

De professionele organisatie van informatie eindigt niet als de archieven zijn opgeruimd en ingericht, informatiestromen zijn gekanaliseerd en de boekhouding gesystematiseerd. De bedoeling is dat richtlijnen daadwerkelijk in praktijk worden gebracht en de opgebouwde structuur ook op de langere termijn gehandhaafd - of eventueel uitgebreid - wordt. Adviesbureau Harma Groeneweg koppelt daarom standaard een nazorgtraject aan elk project. Hoe dit traject eruitziet is afhankelijk van de omvang van het project, te verwachten obstakels en natuurlijk uw behoefte aan verdere ondersteuning.

Nazorg

Als u ervan overtuigd bent dat uzelf en/of uw medewerkers na voltooiing van het project volledig op eigen benen kunnen staan, bestaat de nazorg uit een persoonlijk gesprek. Dit vindt plaats twee maanden na het vertrek van de professional organizer of zoveel eerder als u nodig acht. Het nazorggesprek hoort standaard bij elke opdracht.
De mogelijkheid bestaat om deze service uit te breiden naar meer gesprekken - persoonlijk en/of per telefoon - of een terugkomdag.

 

Terugkomdag

Zeker bij de omvangrijkere projecten waarbij meerdere personen betrokken zijn, is het zinvol om een datum af te spreken voor een terugkomdag of -dagdeel. Eventuele knelpunten die zich in praktijk voordoen kunnen dan worden opgelost; aanvullende vragen kunnen worden gesteld en het is een goede manier om de aandacht voor informatieopslag en -stromen niet te laten verslappen.

 

Abonneeservice

U kunt de nazorg van een project ook ruimer regelen, in de vorm van een abonnement. Dit houdt in dat u met een vaste regelmaat adviesbureau Harma Groeneweg kunt raadplegen met het verzoek om aanvullende begeleiding, coaching of uitvoerende werkzaamheden. Een dergelijk nazorgabonnement is volledig afgestemd op uw situatie. Het gaat in op een door u gekozen datum en loopt gedurende een vastgestelde periode.