Brengt structuur in uw werk(omgeving)

Adviesbureau 'Harma Groeneweg' is gespecialiseerd in het organiseren van informatie en in time management voor organisaties, bedrijven, teams en individuele personen.

Over welke informatie beschikt uw bedrijf, afdeling, medewerker of uzelf? Waar en hoe is die informatie opgeslagen? Is de informatie up-to-date? Kunt u of een andere belanghebbende de benodigde informatie snel vinden? Weet u zeker dat straks niet mét uw medewerker essentiële informatie vertrekt...?

Het bureau geeft advies en begeleiding bij:
 - 

het beheersen van informatiestromen,

 - 

het opzetten van eenduidige en heldere archieven,

 - 

het opstellen van duidelijke richtlijnen voor informatieverwerking en -opslag op de werkplek,

 - 

het systematiseren van de boekhouding,

 - 

het stuctureren van werkzaamheden, agendaplanning en time management.